IGLOO 10:

Veronika Svobodová

Meze intervalů

15. 11. 2018 - 3. 2. 2019

Přístup Veroniky Svobodové k práci se zvukem prozrazuje její blízkost divadelní scénografii. Ve své tvorbě propojuje hledisko prostoru, času a situací. Její práce zahrnuje tvorbu bytového divadla i performancí pohybujících se na pomezí divadelního a vizuálního umění. Často se jedná o přímou reakci na jedinečné architektonické prostory, formu závislou na konkrétním místě, atmosféře nebo historii. Při pobytu v Norsku ji zvuky starého domu inspirovaly ke vstupu do oblasti zvukového umění. Od té doby sestrojuje také rozmanité ruchostroje.

Instalace Meze intervalů je vytvořená přímo pro prostor zvukové galerie IGLOO. Jedná se o experiment, jak rozeznít předměty a materiály každodenního života za pomocí motorků, časovače a primitivní mechaniky s ohledem na akustické kvality. V prostoru probíhá interakce zvukových i vizuálních vjemů a vzájemná komunikace zvučících objektů.

 

Ve třinácti zastaveních se na základě partitury rozehrávají konkrétní zvukové situace. Návštěvníka vedou prostorem slyšené i viděné stimuly. Hravá hudba všedního dne vznikla ze sbírky autorčiných zrecyklovaných scénografických propriet. Scénografické univerzum je zde rozdrobené a zmotorizované, jednotlivé zvuky rozprostřené ve vzájemném (ne)souladu rozmanitých rytmů, jejichž součástí je proudění vody, vzduchu, zvuky zvonivé, šustivé i škrábavé. Instalace, zbastlená v hravé radosti z objevování zvukových vlastností objektů, které se nacházejí všude kolem nás, zároveň umožňuje nově prožít akustiku sklepního prostoru.

 

Veronika Svobodová pochází z Rožnova pod Radhoštěm. Vystudovala kamenosochařství na SUPŠ v Uherském Hradišti a scénografii alternativního a loutkového divadla na pražské DAMU. Zajímá se o experimenty na pomezí divadla, výtvarného umění, zvuku a pohyblivého obrazu. Vede workshopy zaměřené na zvukové objekty či animovaný film.

IGLOO 10:

Veronika Svobodová

Interval gaps

15. 11. 2018 - 3. 2. 2019

Veronika Svobodová's approach to work with the sound reveals her closeness to theatrical stage design. In his work he connects space, time, and situations. Her work includes the creation of residential theater or performances moving between the theater and visual arts. It is often a direct response to unique architectural spaces, a form dependent on a particular place, atmosphere or history.

The aim of the exhibition is to create a sound structure designed specifically for the IGLOO gallery space. This is an experiment with the ways in which objects and materials of everyday life can be resound with means of motors, timers and primitive mechanics with respect to acoustic qualities. Interaction of sound's even visual percepts. The installation does not emphasize an object as such but distance and communication between them. The spatial concept is manifested through combinations of different kinetic objects. It works with tension between sound and silence, light and darkness.

reportáž Český rozhlas Vysočina (Daniel Zach)

  • Facebook B&W
  • Instagram B&W
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now